OBRAZY - PLAKÁTY
Prodej obrazů RamHo

Obrazy RamHo-obrazy pohody

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Miroslav Holánek, provozovatel internetového obchodu neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze zákazníků a může dostávat na svou e-mailovou adresu aktuální nabídky. Současně bere na vědomí, že může kdykoliv zamítnout další používání osobních dat.